Direct naar de content

Ondernemersbijeenkomst over opstart Ondernemersfonds in winkelgebied Maarssen-Dorp

22 juni wordt het actieplan gepresenteerd voor versterking winkelgebied Maarssen Dorp. Dit actieplan dient als startpunt om een ondernemersfonds in het gebied te vormen, mits er voldoende draagvlak is.