Direct naar de content

Onderwerpen commissievergadering 14 maart

De politieke partijen worden komende week bijgepraat over de stroomstoringen bij Stedin, het Regioplan beschermd wonen, de stand van zaken rond de ontmoetingslocaties voor ouderen en de rol van de gemeente bij inburgering.