Direct naar de content

Onderwerpen commissievergadering 21 juni

Dinsdag 21 juni bespreken de politieke partijen onder andere de Kaderbrief 2023 met daarin de plannen van het nieuwe college en de voortgang van de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie.