Direct naar de content

Onderwerpen commissievergadering 24 oktober

De raadsfracties bespreken de programmabegroting 2024 (gemeentebegroting) en de meerjarenbegroting. Hierin staat welke plannen het college heeft, wat daarvoor moet gebeuren en hoeveel dit gaat kosten.