Direct naar de content

Onderwerpen commissievergadering 6 september

De politieke partijen bespreken of zij het college in kaart willen laten brengen hoe de boeren in Stichtse Vecht het landelijke stikstofbeleid ervaren en hoe zij aankijken tegen de toekomst.