Direct naar de content

Onderwerpen commissievergaderingen 12 september

Op dinsdag 12 september bespreken de raadsfracties onder andere het woonbeleid en moties over een 4e aanvliegroute naar Schiphol en het behouden van de kerstbomeninzamelingsactie.