Direct naar de content

Onderwerpen commissievergaderingen 28 november

De raadsfracties bespreken onder andere:

  • de plannen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • het Bestemmingsplan Zuilense Vecht.
  • de motie om toiletvoorzieningen bij de Maarsseveense plas mogelijk te maken.