Direct naar de content

Onderwerpen gemeenteraadsvergadering 27 september

Op dinsdag 27 september vergadert de gemeenteraad. Op de agenda staat onder andere: het afscheid en installatie van de kinderburgemeester, de bestuursrapportage 2022, de motie ‘Zorgen om ons platteland’ en de motie ‘Mogelijkheid voor indicaties voor onbepaalde tijd Wet Maatschappelijke Ondersteuning’.