Direct naar de content

Onderwerpen gemeenteraadsvergadering 7 juni

Dinsdag 7 juni staat de benoeming van de wethouders op de raadsagenda. De raad geeft een reactie op het coalitieakkoord. Hierin staan de hoofdlijnen beschreven van de plannen die het nieuwe college de komende 4 jaar voor Stichtse Vecht heeft.