Direct naar de content

Onderwerpen gemeenteraadsvergadering op 14 juli 2020

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces wordt de nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd en nemen we afscheid van de oude. Ook op de agenda: de Programmarekening 2019, het onttrekkingsbesluit van de Maarssenbroekse Slag, het Beoordelingskader en contour Ruimtelijk Economisch Programma. De moties Coronafonds en Watertoren worden besproken.