Direct naar de content

Onderwerpen informatieve commissievergaderingen 2 april

De raads- en commissieleden worden bijgepraat over de staatsliedenbuurt, de ontwikkelingen in het sociaal domein, TIM Stichtse Vecht en de staat van de ambtelijke organisatie.