Direct naar de content

Onderwerpen raads- en commissievergaderingen

De gemeenteraad bespreekt de programmabegroting. Tijdens deze algemene beschouwingen geven de fracties aan wat zij vinden van de plannen van het college. Per fractie wordt aangegeven wat zij aankomend begrotingsjaar gerealiseerd willen zien en of dat voldoende in de aangeboden begroting tot uitdrukking komt.