Direct naar de content

Onderwerpen raads- en commissievergaderingen

De commissievergadering op 18 oktober staat geheel in het teken van de programmabegroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026. De fracties reageren op de plannen, wat deze gaan kosten en de te verwachten inkomsten.