Direct naar de content

Onderwerpen raads- en commissievergaderingen

Op dinsdag 31 januari debatteren de fracties onder andere over de woonvisie en het woningbouwprogramma voor Stichtse Vecht. Ook presenteert het college het onderzoek naar TIM Stichtse Vecht.