Direct naar de content

Onderwerpen raads- en commissievergaderingen

Op dinsdag 12 januari debatteren de commissies Bestuur en financiën en Fysiek domein onder meer over de Algemene Plaatselijke Verordening en de kadernota’s van de VRU, de plassenschappen en de recreatieschappen.