Direct naar de content

Onderwerpen commissievergaderingen 6 december

Volgende week debatteren de politieke partijen onder andere over de belastingverordeningen 2023 en het integraal veiligheidsplan.