Direct naar de content

Onderwerpen raads- en commissievergaderingen

Op dinsdag 29 juni bespreekt de commissie Bestuur en Financiën de Kadernota 2022. Hierin geeft het college de financiële kaders aan voor de komende jaren.