Direct naar de content

Onderwerpen raadsvergadering 30 januari

De raad neemt onder meer een besluit over de gesprekskaders die het college meekrijgt in de fusiegesprekken met gemeente Wijdemeren.

Wil je zelf een onderwerp onder de aandacht brengen? Meld je dan aan voor het spreekrecht vreemd aan de agenda in de commissie op 6 februari.