Direct naar de content

Online bijeenkomst over legakkerherstel Kievitsbuurten op 28 mei

De gemeente werkt aan het herstel van legakkers in de Kievitsbuurten en wil stimuleren dat zoveel mogelijk legakkers natuurvriendelijke oevers krijgen. Het onderzoek naar het beste type beschoeiing om een stabiele rietoever te creëren duurt langer. Deze tijd willen we benutten door met u als eigenaar van een (of meerdere) legakker(s) in gesprek te gaan. We willen u op de hoogte brengen van het verloop van de pilots en de voorlopige uitwerking van de stimuleringsregeling met u delen.

Reageren op uitwerking stimuleringsregeling

Tijdens de bijeenkomst kunt u reageren en input geven op de verdere uitwerking van de stimuleringsregeling. Zo willen we ervoor zorgen dat er voldoende animo bij de eigenaren is bij het ingaan van de stimuleringsregeling. We blijven hierbij echter wel gebonden aan voorwaarden vanuit de wetgeving rond natuur- en waterkwaliteit.

Datum en tijd bijeenkomst

We praten geïnteresseerden graag bij:

  • Op dinsdag 28 mei
  • van 19:30 tot 20:30 uur
  • Online via Microsoft Teams

Aanmelden via het formulier

Wilt u daarbij aanwezig zijn? Meldt u zich dan aan via het aanmeldformulier online bijeenkomst. Dat kan tot uiterlijk 23 mei.

Programma bijeenkomst

Aan bod komen:

  • De pilots en huidige stand van zaken
  • Hoe we de stimuleringsregeling verder willen uitwerken en de voorlopige plannen hiervoor
  • Input en ideeën van de eigenaren

Alleen bij genoeg geïnteresseerden

Indien er niet genoeg aanmeldingen zijn gaan we op zoek naar een nieuw moment. We houden de mensen die zich aangemeld hebben hiervan op de hoogte.

Meer weten over het project?

Wilt u meer informatie over het project Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/kievitsbuurten. In het tabblad ‘Pilots met natuurvriendelijke oevers’ vindt u een samenvatting van de technieken die gebruikt zijn. We nemen de online bijeenkomst op om ervoor te zorgen dat de informatie die vermeld wordt goed uitgewerkt kan worden.