Direct naar de content

Ontwerp Kerkenvisie: inzien en reageren

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 mei het Ontwerp Kerkenvisie vastgesteld. Tot 22 juni kun je het document bekijken en mag je erop reageren. Er volgt nog een bijeenkomst met de eigenaren. Reacties die we ophalen worden meegenomen in het definitieve stuk. In het najaar van 2023 wordt het stuk aan de gemeenteraad aangeboden.