Direct naar de content

Ontwerpbesluiten Kortelaan in Maarssen

Initiatiefnemers willen 2 grondgebonden woningen bouwen op het perceel Kortelaan 20. Daarvoor is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. In dit plan staan regels over het gebruik van grond en de gebouwen die daarop staan. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan is er ruimte om je mening te geven.