Direct naar de content

Ontwerpbesluiten Wilhelminastraat in Breukelen

De Woningstichting Vecht en Omstreken wil 12
levensloopbestendige appartementen bouwen op het perceel
aan de Wilhelminastraat 31-35. Daarvoor is een aanpassing van
het bestemmingsplan nodig. In dit plan staan regels over het
gebruik van grond en de gebouwen die daarop staan.
Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan is er ruimte om
je mening te geven. De ontwerpbesluiten voor de bouw van de
appartementen liggen ter inzage.