Direct naar de content

Ontwerpbestemmingsplan ‘De Vecht’ ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan 'De Vecht' is op vrijdag 10 januari, voor 6 weken door het college van burgemeester en wethouders ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan biedt een eenduidige regeling voor de gehele rivier de Vecht.