Direct naar de content

Ontwerpbestemmingsplan Herenweg 10a

Er wordt een postzegelbestemmingsplan voorbereid om te komen tot een herinrichting van het achter terrein van het perceel Herenweg 10a in Maarssen. In de periode van 26 juli tot en met donderdag 5 september is het voor iedereen mogelijk een zienswijze in te dienen. Na behandeling van de eventuele zienswijzen zal het plan ter vaststelling worden aangeboden aan de raad.