Direct naar de content

Ontwerpbestemmingsplan Herenweg – Gageldijk 1e herziening

Er wordt een tussentijdse bestemmingsplanherziening voorbereid voor het bestemmingsplan Herenweg – Gageldijk in Maarssen. Dat ligt ter inzage van 16 maart tot en met 26 april.