Direct naar de content

Ontwerpbestemmingsplan Hortense Kwartier in Breukelen

Vanaf vrijdag 16 maart ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Hortense Kwartier (Breukelen)’ ter inzage. De 2 scholen, De Danne en Vijverhof, worden gesloopt en het plangebied wordt herontwikkeld tot woningbouwlocatie. Er is een inloopavond op woensdag 4 april.