Direct naar de content

Ontwerpbestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor

Vanaf vrijdag 24 augustus ligt het ontwerpbestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor ter inzage. Tot en met 4 oktober kunt u hierop een zienswijze indienen.