Direct naar de content

Ontwerpbestemmingsplan voor woontorens Bisonspoor ligt ter inzage vanaf 24 augustus 2018

Het college van Burgemeester en wethouders heeft in gezamenlijkheid met Winter Trust besloten om het ontwerpbestemmingsplan voor de woontorens vanaf vrijdag 24 augustus 2018 ter inzage te leggen in plaats van eind juni.