Direct naar de content

Ontwerpwijzigingsplan ‘Tuinbouwweg 19a en 19b’

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Tuinbouwweg 19a en 19b’ in Maarssen wordt 6 december door het college van burgemeester en wethouders ter inzage gelegd. In dit ontwerpwijzigingsplan wordt de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’ gewijzigd in de bestemmingen ‘Wonen’ met de aanduiding ‘maatschappelijk’ en ‘Tuin'.