Direct naar de content

Ontwerpwijzigingsplan Gageldijk 37 Maarssen ter inzage

Het ontwerpwijzigingsplan Gageldijk 37 Maarssen ligt voor 6 weken ter inzage, vanaf vrijdag 5 februari tot en met donderdag 18 maart 2021. In die periode kun je een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders.