Direct naar de content

Ontwerpwijzigingsplan Tuinbouwweg 7 in Maarssen ter inzage

In dit ontwerpwijzigingsplan wordt de bestemming ‘Agrarisch’ gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’ en ‘Tuin’. Het agrarisch bedrijf is namelijk beëindigd. De bestemmingswijziging maakt het mogelijk om op de locatie te wonen zonder een agrarisch bedrijf te voeren.