Direct naar de content

Ook Milieueffectrapportage opgesteld

Omdat in het bestemmingsplan, samen met de al vergunde ontwikkelingen voor het Kwadrant, veel nieuwe woningen mogelijk worden gemaakt, is een Milieueffectrapportage opgesteld. De MER is als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd en ligt gelijktijdig met het bestemmingsplan Ruimtekwartier ter inzage.