Direct naar de content

Oostelijke Vechtplassen op weg naar gebiedsakkoord

Ruim 20 bij de Oostelijke Vechtplassen betrokken (semi-)overheden, bewoners- en natuurorganisaties en ondernemers willen samen aan de slag om dit gebied verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijk en toegankelijk gebied, waar recreatie en natuur goed samengaan en elkaar versterken.