Direct naar de content

Openbare zitting Centraal Stembureau op 4 februari

Op 14, 15 en 16 maart kunnen stemgerechtigden stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De voorbereidingen zijn in volle gang. Een belangrijke stap daarin zijn de kandidatenlijsten van de politieke partijen. Vrijdag 4 februari om 10:00 uur worden deze kandidatenlijsten door het Centraal Stembureau vastgesteld en genummerd.