Direct naar de content

Opnieuw huisvesten mensen uit opvang of beschermd wonen

16 Utrechtse gemeenten maken afspraken over het opnieuw huisvesten van mensen die hebben gewoond in een maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Zij vinden zo weer een eigen plekje in de gemeente van herkomst.