Direct naar de content

Over het stedenbouwkundig plan

De gemeenteraad stelde de structuurvisie en het stedenbouwkundig programma van eisen vast. Hierin staan de basisrandvoorwaarden. Het stedenbouwkundig plan is gebaseerd op deze voorwaarden, maar dan gedetailleerder.

Het stedenbouwkundig plan geeft aan hoe de nieuwe wijk er uit gaat zien. Zoals waar de woningen komen te staan, hoe de wegen, paden en sloten lopen en waar straks ontmoetingen kunnen plaatsvinden. We maakten het stedenbouwkundig plan in goed overleg met de werkgroep en de stakeholders.