Direct naar de content

Planning: waar staan we nu?

Op 21 mei 2024 wordt de startnotitie aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Hierin is de aanpak om tot een gebiedsgericht omgevingsprogramma voor de Scheendijk te komen beschreven. 10 dagen voor de gemeenteraadsvergadering komen de stukken online op Raadsinformatie.stichtsevecht.nl. Deze informatie zal dan ook via de webpagina van het Omgevingsprogramma Scheendijk te benaderen zijn.

Onderzoeken gestart

Ondertussen wordt er al veel onderzoek gedaan hoe de algemene uitgangspunten en maatregelen er uit kunnen komen te zien. Voor het opstellen van het programma zijn er 2 bureaus aangesteld: Stantec en Royal Haskoning DHV. Het opstellen van een programma is een ingewikkelde puzzel waarin het ene thema effect heeft op het andere. Bijvoorbeeld: een toename aan verstening of gebouwen heeft effect op wateroverlast. Hierin moet een balans gezocht worden. Er worden momenteel verschillende scenario’s uitgewerkt en de effecten hiervan bekeken.

In gesprek over de voorlopige uitgangspunten

Na de zomer van 2024 bespreken we de concept-uitgangspunten en maatregelen. Op welke datum en op welke manier dit zal zijn, volgt op een later moment.