Direct naar de content

Positieve belastingsamenwerking krijgt te weinig kans

Er is een onderzoek gedaan naar het functioneren van de Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW). De conclusie: er is niets mis met de basisgedachte van kostenbesparing door samenwerking, maar door een combinatie van factoren is het niet goed van de grond gekomen.