Direct naar de content

Positieve ontwikkeling veiligheidsbeeld

Het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Stichtse Vecht is over heel 2021 met 11% gedaald ten opzichte van 2020. Dit is te lezen in de jaarlijkse rapportage van de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland.