Direct naar de content

Programmabegroting 2019 ambitieus en solide

Door het maken van keuzes kan het college van B&W maatregelen nemen die de gemeente toekomstbestendiger maken. Nieuw is dat het college bij overschotten geld laat terugvloeien naar de inwoners.