Direct naar de content

Programmabegroting 2020: ingrijpende keuzes

Het college heeft deze week de Programmabegroting 2020 aan de raad gestuurd. Net als in vele andere gemeenten laat de Programmabegroting van Stichtse Vecht een negatief begrotingssaldo zien van bijna € 600.000. Het college concludeert dan ook dat het bijstellen van haar ambities niet meer afdoende is. De Programmabegroting bevat ingrijpende maatregelen die tot een stabiel financieel beeld moeten leiden.