Direct naar de content

Publieke en maatschappelijke organisaties: compensatie voor hogere energie- en huurkosten

Organisaties die in 2023, 2024 of 2025 hogere energie- en huurkosten hebben dan in 2022 kunnen onder bepaalde voorwaarden compensatie aanvragen bij gemeente Stichtse Vecht. Met de subsidie dragen we eraan bij dat de activiteiten voor inwoners door kunnen blijven gaan.