Direct naar de content

Raad en college over de programmabegroting

Op dinsdag 9 november stelde de gemeenteraad de Programmabegroting 2022 vast. In de programmabegroting staat welke plannen de gemeente heeft voor het komende jaar en welke kosten en inkomsten er zijn. In de VARnws van deze week is er uitvoerig aandacht voor de programmabegroting 2022. Zowel raad als college belichten hun belangrijkste punten. Heb je de VARnws niet ontvangen? Je kunt het rustig nalezen in de digitale editie op pagina 8 en 9.