Direct naar de content

Raadsvergadering 4 juli: Kadernota

De gemeenteraad bespreekt de Kadernota. Hierin staat welke zaken er van gemeentegeld geregeld moeten worden en welke zaken juist niet. De gemeenteraad kan door middel van vragen, moties (nieuwe voorstellen) of amendementen (wijzigingen) hier invloed op uitoefenen.