Direct naar de content

Reageer op het conceptbeleid voor recreatie en toerisme

Afgelopen jaar zijn we als gemeente bezig geweest met het actualiseren van het beleid voor recreatie en toerisme. We hebben op verschillende manieren input verzameld. Op basis daarvan is een concept beleidsplan Waardevol Toerisme 2021-2023 opgesteld. Dit concept is 30 september besproken tijdens een informatieavond/klankbordsessie. Reageren op het conceptbeleidsplan kan ook nog schriftelijk tot 11 november.