Direct naar de content

Reageer op het Ontwerp Omgevingswetprogramma Recreatie & Toerisme 2022-2025

Op 7 september 2021 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het Ontwerp Omgevingswetprogramma Recreatie en Toerisme 2022 – 2025 vastgesteld. De provincie wil weten wat jij vindt van het beleid dat daarin staat. Daarom ligt het ontwerp programma 6 weken ter inzage.