Direct naar de content

Reclame maken via A0-reclameborden

Met ingang van 1 januari is Centercom de nieuwe exploitant voor A0-reclame in Stichtse Vecht. Zij stellen één gratis serie van 9 borden beschikbaar voor verenigingen en stichtingen uit Stichtse Vecht.