Direct naar de content

Rijk draagt 0,8 miljoen bij aan woningbouw Ruimtekwartier

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt met de Woningbouwimpuls middelen ter beschikking om de woningbouw te stimuleren. Uit de vierde lichting van deze regeling ontvangt de gemeente een bijdrage van 0,8 miljoen voor woningbouw in het project Ruimtekwartier.