Direct naar de content

Rijksbijdrage voor klimaatbestendige wijken

Wethouder Linda van Dort en haar collega-wethouders uit de gemeenten Houten, Nieuwegein, Utrecht en Zeist tekenden een bestuursovereenkomst met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Daarin legden zij de afspraken vast die samenhangen met de eerder toegezegde rijksbijdrage van €802.000,- voor de aanpak van 5 klimaatbestendige wijken in de regio Utrecht.