Direct naar de content

Samen werken aan een klimaatbestendige regio

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en 15 regiogemeenten werken samen. Ze onderzoeken hoe kwetsbaar de regio is als het gaat om wateroverlast, overstromingen, hitte en droogte.